هاست دانلود و بکاپ

پلن 1

فضای هاست 50 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
دیتابیس ندارد
بکاپ گیری ندارد
آنتی شلر دارد
دیگر امکانات نامحدود

پلن 2

فضای هاست 20 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
دیتابیس ندارد
بکاپ گیری ندارد
آنتی شلر دارد
دیگر امکانات نامحدود

پلن 3

فضای هاست 40 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
دیتابیس ندارد
بکاپ گیری ندارد
آنتی شلر دارد
دیگر امکانات نامحدود

پلن 4

فضا;۱۰۰ گیگابایت
پهنای باند ماهانه;نامحدود
ساب دامین;نامحدود
پارک دامین;نامحدود
ادون دامین;نامحدود
مکان سرور;آلمان
دیتاسنتر;هتزنر