هاست چت روم

پلن 1

فضا SSDNVMe ۴گیگ
دایرکت ادمین کنترل پنل
آنی تحویل
۶۵ نفر ظرفیت انلاین
بکاپ چت روم هدیه
روزانه,هفتگی,ماهانه بکاپ گیری

پلن 2

فضا SSDNVMe ۵گیگ
دایرکت ادمین کنترل پنل
آنی تحویل
۹۰نفر ظرفیت انلاین
بکاپ چت روم هدیه
روزانه,هفتگی,ماهانه بکاپ گیری

پلن 3

نامحدود SSDNVMe فضا
دایرکت ادمین کنترل پنل
آنی تحویل
۱۰۰نفر ظرفیت انلاین
بکاپ چت روم هدیه
روزانه,هفتگی,ماهانه بکاپ گیری